top of page
  • Forfatters billedeFaverolles klubben

Opdateret: 26. maj

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Søndag den 22. september er klubben inviteret til Fyn. Adressen er Nedermarken 27, 5560 Årup. Her vil Heidi sammen med familien afholde vores årlige ”festdag”. Vi mødes kl. 8.30 hvor dyrene sættes i burene, herefter er der kaffe og rundstykker med klubben som vært. Dernæst vil vi afholde generalforsamling mens dommeren ser på vores medbragt dyr. Så husk tilmelding mindst ugen før til Heidi eller formanden

Til sidst vil vi gennemgå vores fjerkræ sammen. Husk madpakke til frokost. Vi slutter dagen med kaffe og kage.


DAGSORDEN for generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller og referent

3. Bestyrelsens beretning ved formand

4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer

5. Indkomne forslag til Klub og DFfR

6. Valg af bestyrelse, Morten Kaae, ønsker ikke genvalg Suppleanter Aksel Kroer Erik Vestergaard 7. Valg af revisorer 8. Arbejdsprogram for det kommende år Landsudstilling, informationsmateriale m.m. Indstilling af dommer til LU 9. Eventuelt

7 visninger0 kommentarer
  • Forfatters billedeFaverolles klubben

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl indkalder hermed til

REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag d. 4. maj 2024, kl. 13.00.

Mødet afholdes på Korsvejens Skole i Festsalen, Tårnbyvej 1-3,

2770 Kastrup.

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle foreningens medlemmer

og man er således velkommen til at overvære dette møde.

Der er fællesspisning for repræsentanter og interesserede kl. 12.00.

Aktive klubber og specialklubber bedes indsende navn på repræsentanter

senest d. 20. april, tilmelding til spisning senest d. 20. april til kontoret.

Materiale til mødet udsendes på mail d. 29. april til deltagerne.

2 visninger0 kommentarer
  • Forfatters billedeFaverolles klubben

Så er det tid for specialklubmøde igen –

denne gang bliver det lørdag den 23. marts 2024

– som altid i Silkeborg sammen med æg landsudstillingen.

Vi håber på talstærkt fremmøde som de tidligere år.

Vedr. forplejning så er det for egen regning lige som sidste år.

Prisen bliver ændret lidt 120,00 pr. person, som dækker morgenkaffe med

rundstykker, marmelade, pålæg og ost, 3 håndmadder og en ostemad til frokost samt

kaffe med hjemmebagt kage når mødet er færdigt. Drikkevarer købes ved siden af.

Forplejningen betales ved ankomsten og der kan IKKE spise flere end de tilmeldte.

Vi vil bede jer fremsende tilmelding med nøjagtigt antal deltagere og emner til

dagsordenen allersenest den 17.03.2024, som er absolut sidste frist!

Normalt kommer der 2 repr fra hver specialklub, men der må gerne komme flere.

Skriv på DFfR mail dffr@racefjerkrae.dk. Skriv ”tilmelding til specialklubmøde” i emne. HUSK TILMELDING ER BINDENDE

Foreløbig dagsorden til specialklubmøde i Silkeborg – Lunden Vestergade 74,

8600 Silkeborg

Kaffe fra kl. 9.00 – mødet starter præcis kl. 9.30!

Kl. 9.30

1. Velkomst

2. Orientering vedr. foreningen, LU og meget andet

3. Orientering fra udvalgene:

Standardudvalget

Dommerudvalget

Bladudvalget

Udstillingsudvalget

4. Indlæg fra Specialklubben ?????

5. Øvrige emner fra specialklubberne

6. Valg til specialklubudvalget - dommerudvalget

7. Eventuelt

HUSK AT MEDBRINGE ET PAR NUMRE AF JERES KLUBBLADE

Kl. 12.30 Frokost, - og senere er der kaffe og kage

HUSK at tilmelde æg til ægudstillingen.

Sidste frist d. 17.3.2024 Kontakt Formanden for Silkeborg Fjerkræklub

Med venlig hilsen

På specialklubudvalgets vegne - Kjeld Jensen

3 visninger0 kommentarer
bottom of page