top of page

Faverollesdag 17. sep. 2023

Vi holder generalforsamling og Faverollesdag på et nyt

tidspunkt. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Søndag den 17. september er klubben inviteret til Grenåvej 249, 8960 Randers

Her vil Thorkild B. Rasmussen sammen med Maria og Svend Erik afholder vores årlige ”festdag”

Vi mødes kl. 8.30 hvor dyrene sættes i burene, herefter er der kaffe og rundstykker med klubben som vært.

Dernæst vil vi afholde generalforsamling, imens kigger dommeren på vores dyr.

Til sidst vil vi gennemgå vores fjerkræ sammen.

Husk madpakke til frokost. Vi slutter dagen med kaffe og kage.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller og referent

3. Bestyrelsens beretning ved formand

4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer

5. Indkomne forslag til Klub og DFfR

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Indstilling til DFfR udvalg

8. Valg af revisorer

9. Arbejdsprogram for det kommende år

Landsudstilling, informationsmateriale m.m.

Indstilling af dommer til LU

10. Eventuelt

Seneste blogindlæg

Se alle

Faverollesdag 22. sep. 2024

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Søndag den 22. september er klubben inviteret til Fyn. Adressen er Nedermarken 27, 5560 Årup. Her vil Heidi sammen med familien afholde vores årlige ”festdag”. Vi

Repræsentantskabsmøde DFfR 2024

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl indkalder hermed til REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag d. 4. maj 2024, kl. 13.00. Mødet afholdes på Korsvejens Skole i Festsalen, Tårnbyvej 1-3, 2770 Kastrup. Repr

Comentarios


bottom of page