top of page
International%20Faverolles_edited.jpg

Faverolles avlere og ledere fra Europa samlet til Europaudstillingen i Herning 2018

Faverolles
klubbens start

 

Faverollesklubben er en specialklub under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Klubben varetager faverolles-racens "interesser",  sådan at forstå, at klubben gennem sit virke har til formål at højne standarden for racen samt øge udbredelsen af- og kendskabet til faverolles. 

Vedtægter for klubben

 

Klubben er en specialklub under DFfR og bruger standardvedtægeterne

Klubbens aktiviteter

 

Deltag i klubbens aktiviteter
De største er vores årlige Faverollesdag og vores Landsudstilling i Herning

bottom of page