top of page
  • Forfatters billedeFaverolles klubben

Opdateret: 28. okt. 2022

For at give flest mulige adgang til generalforsamlingen på Faverollesdagen så har bestyrelsen besluttet også at afholde generalforsamlingen digitalt i Teams. Der er sendt mail med link til medlemmer vi har mailadresse på hvis du mangler adgang så send en mail eller ring.


Vi holder fast i første søndag i oktober for afholdelse af generalforsamling

og Faverollesdag selv om det nu er meget tæt på Landsudstillingen.

Søndag den 2.oktober er klubben inviteret til Hørstedvej 23 i Snedsted hvor Erik og Anni Vestergård afholder vores årlige

”festdag”. Forslag til generalforsamlingen sendes senest 8 dage før til faverollesklubben@gmail.com

Vi mødes kl. 8.30 dyrene sættes i burene, herefter er der kaffe

og rundstykker med klubben som vært.

Dernæst vil vi afholde generalforsamling, imens kigger dommeren

på vores dyr. Tilmeld antal dyr og personer Erik 61753815 eller formand 21486130 senest 24.september.

Herefter vil vi gennemgå vores fjerkræ sammen.

Anni har besluttet at give mad til frokost. Til slut er der kaffe og kage.

DAGSORDEN 2.oktober 2022

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller og referent

3. Bestyrelsens beretning ved formand

4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer

5. Indkomne forslag til Klub forslag om nye vedtægter og DFfR

6. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelse Morten Kaae 2 suppleanter

7. Valg af revisorer

8. Arbejdsprogram for det kommende år

Landsudstilling, informationsmateriale m.m.

Indstilling af dommer til LU

9. Eventuelt

25 visninger0 kommentarer
  • Forfatters billedeFaverolles klubben

Opdateret: 26. jul. 2022

På den årlige Landsudstilling er der altid brug hjælp fra medlemmerne.


Hvis du har mulighed for at afse nogle timer i uge 42 så er der brug for hjælp til opstilling af udstillingsbure isætning af vand- og fodretrug, strø burene med sand og spåner, pynte med grønt og blomster.

Under udstillingen er der brug for medlemmer til at bemande vores PR-stand med Faverolles, der vil være bord og stole så der kan gives et kop kaffe med en småkage.

Vil du hjælpe så kontakt formanden Svend Erik Kjær Laursen tlf.2148613015 visninger0 kommentarer
  • Forfatters billedeFaverolles klubben


18 visninger0 kommentarer
bottom of page